Re-collection A Retrospective Look at 15 years of Art and Vision

Artworks by various artists
Schoeni Art Gallery, 2007

Artists include Ai Xuan, Cao Jingping, Chen Li, Chen Wenbo, Chen Yu, Dai Dai, Feng Zhengjie, Guo Jin, Guo Wei, Jiang Guofang, Li Guijun, Li Ji, Ling Jian, Liu Dahong, Liu Hongyuan, Liu Wei, Liu Xiaodong, Liu Ye, Pan Dehai, Qi Zhilong, Shen Hua, Shuai Mei, Tang Zhigang, Wang Guangyi, Wang Jinsong, Wang Yidong, Wang Yiguang, Xia Xiaowan, Xia Xing, Yang Jinsong, Yang Shaobin, Yu Chen, Yue Minjun, Zeng Fanzhi, Zhang Li, Zhang Linhai, Zhang Xiaogang, Zhao Fang, Zhong Biao, Zhou Jinhua, and Zhu Yiyong.

 

Published in conjunction with the 15th Anniversary Exhibition, RE-collection, held at Schoeni Art Gallery, Hong Kong, November 2007. Articles include Foreword by Nicole Schoeni, 6 articles respectively written by Yu Ding, Ian Findlay-Brown, Johnson Chang Tsong-zung, Claire Hsu, Marha Liew and Meg Maggio.