Through the Artists Eyes

Artworks by various artists
Schoeni Art Gallery, 2004

Artists include Ai Xuan, Cao Jingping, Chen Li, Chen Wenbo, Chen Yu, Dai Dai, Feng Zhengjie, Guo Jin, Guo Wei, Jiang Guofang, Li Guijun, Li Luwei, Li Yousong, Liu Dahong, Liu Fei, Liu Wei, Liu Ye, Mai Jinyao, Mao Yigang, Pan Dehai, Qi Zhilong, Shuai Mei, Tang Zhigang, Wang Yidong, Weng Danxian, Weng Wei, Xia Xiaowan, Xia Xing, Xu Wentao, Yang Jinsong, Yang Shaobin, Yu Chen, Yue Minjun, Zeng Fanzhi, Zeng Hao , Zhang Li, Zhang Linhai, Zhang Xiaogang, Zhang Yibo, Zhao Ying, Zhong Biao, Zhou Jinhua, and Zhu Yiyong.

 

Published in conjunction with the exhibition held at Schoeni Art Gallery, Hong Kong September 2004. Articles include Foreword by Nicole Schoeni, articles respectively written by Wai Yin Schoeni, Walter Smerling (Managing Director of Art and Culture Foundation of Bonn, Germany), Mee-Seen Loong (Senior Vice President, Head of International Asian Business Developement and Client Services Sotheby's), Desiree Au (South China Morning Post), Ai Xuan, Chen Yu, Yu Chen, Jiang Guofang, Li Guijun, Liu Dahong, Liu Ye, Li Luwei & Wang Yidong, Mao Yigang, Mai Jinyao, Qi Zhilong, Shuai Mei, Tang Zhigang, Xia Xing, Yue Minjun, Zhang Li, Zhang Linhai, Zhong Biao and Zhu Yiyong.