8+8-1

Artworks by various artists
Schoeni Art Gallery, 1997

Artists include Guo Jin, Guo Wei, Liu Wei, Liu Xiaodong, Mai Jinyao, Qi Zhilong, Wang Guangyi, Wang Jinsong, Xin Haizhou, Yang Shaobin, Yue Minjun, Zeng Fanzhi, Zhang Bin, Zhang Gong, Zhang Xiaogang.

 

Published in conjunction with the exhibition 8+8-1 curated and coordinated by Schoeni Art Gallery, Hong Kong by artists Guo Jin, Guo Wei, Liu Wei, Liu Xiaodong, Mai Jinyao, Qi Zhilong, Wang Guangyi, Wang Jinsong, Xin Haizhou, Yang Shaobin, Yue Minjun, Zeng Fanzhi, Zhang Bin, Zhang Gong, Zhang Xiaogang with text by art critic James Cahill and Hsingyuan Tsao. Articles include Foreword by Manfred Schoeni, Introduction by James Cahill and Hsingyuan Tsao.