History of Chinese Oil Painting

Artworks by various
Schoeni Art Gallery, 1995

Artists include Cao Li, Ding Yi, Guo Jin, Guo Wei, He Sen, Hong Ling, Jiang Guofang, Li Guijun, Li Shan, Li Tianyuan, Liu Dahong, Liu Liping, Liu Wei, Liu Xiaodong, Qi Zhilong, Shen Ling, Sun Weimin, Wang Guangyi, Wang Hao, Wei Rong, Wang Huaxiang, Wang Huaiqing, Wang Jinsong, Wang Yidong, Wang Yuping, Weng Danxian, Xia Xing, Xin Haizhou, Xu Jiang, Xu Mangyao, Yang Feiyun, Yang Shaobin, Yu Shaofei, Yue Minjun, Zeng Fanzhi, Zhang Bin, Zhang Gong, Zhao Bandi, Zhong Biao.

 

Published on the occasion of the first exhibition of Contemporary Chinese Oil Painting, from Realism to Post-Modernism, Brussels, October-December 1995, with Preface by Manfred Schoeni, Introduction by James Cahill and Hsingyuan Tsao, The Historical Impact of Foreign Art on Chinese Painting by Nigel Cameron, The Early Years by Sui Tianzhong, Diversification and Coming Together by Fan Di An, The recovery years and the Recession of the Cultural Revolution by Shao Dazhen, The Open Door by Yin Shuangxi and The 90s by Liu Xiaochun.